Uwaga, dodaj nową klauzulę do cv

Uwaga, dodaj nową klauzulę do cv

 

Od 25 maja 2018r. obowiązuje RODO czyli nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Celem tych zmian jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą także treści klauzuli, którą powinniśmy zamieścić w naszych dokumentach aplikacyjnych.

1. Klauzula zawarta przez pracodawcę w ofercie

Pamiętajcie, że jeśli pracodawca w treści oferty pracy wyznacza treść klauzuli jaka jego zdaniem powinna znaleźć się w CV, kandydat powinien zastosować się do jego wytycznych, oczywiście jeśli wyraża na to swoją zgodę.

2. Jeśli w ofercie pracy klauzuli nie ma, możemy zastosować poniższe opcje:

◾      Ogólne rozporządzenie o ochronie danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 ◾     Klauzula wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych tylko dla konkretnej firmy do jakiej aplikujemy teraz i w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez (koniecznie wpisać nazwę firmy) moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000).Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez (koniecznie wpisać nazwę firmy) moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez ……………… (nazwa firmy) z siedzibą w ………….. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników (nazwa firmy/instytucji).

 ◾     Może mieć również bardziej uproszczoną wersję i mieć następujące brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ……… (nazwa firmy)w celu  i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.

 

13
Lipec2018