Czego oczekują pracodawcy od absolwentów?

Czego oczekują pracodawcy od absolwentów?

W ostatnich latach rynek pracy uległ dynamicznym zmianom – znacznie spadło bezrobocie, nastąpiło przejście z „rynku pracodawców” na „rynek pracowników”, powstało wiele nowych zawodów, a zaczęły zanikać te klasyczne. Dodatkowo obserwujemy ogromny wzrost poziomu wykształcenia w Polsce. W 1995 roku wykształcenie wyższe posiadało 9,7% Polaków, natomiast w 2015 roku liczba ta zwiększyła się do 24% i prawdopodobnie będzie cały czas rosnąć (dane GUS). W związku z tym obecnie dyplom wyższej uczelni nie jest gwarantem otrzymania zatrudnienia, niezbędny jest szereg dodatkowych kompetencji.

W jaki sposób określane są kompetencje? Idąc za definicją G. Filipowicza można powiedzieć, że są to „dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie”. By móc wywiązywać się z powierzonych obowiązków zawodowych, trzeba najpierw pracę dostać, czyli wykazać posiadanie odpowiednich umiejętności. Warto zatem wiedzieć, jakie kompetencje są poszukiwane przez pracodawców, a następnie zastanowić się nad tym, czy posiadamy je na odpowiednim poziomie, jak można je ewentualnie rozwinąć i jak zaprezentować je podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Równanie sukcesu

Wiedza teoretyczna + wiedza praktyczna + predyspozycje osobowościowe = kompetencje

Jak widać na umiejętności przydatne w pracy i pozwalające realizować cele firmy, składają się trzy główne elementy: wiedza teoretyczna, wiedza praktyczna i predyspozycje osobowościowe. Pracownik idealny powinien mieć każdy ze składników na najwyższym poziomie – znać podstawy teoretyczne, mieć doświadczenie i być dopasowany do organizacji pod względem cech charakteru. Jak wiadomo, idealni ludzie nie istnieją – zawsze będzie jakiś obszar, w którym będziemy czuli się mniej pewnie. Nie jest to nic złego, najważniejsze to mieć świadomość, która strefa jest dla nas deficytowa i w jakim zakresie chcielibyśmy ją rozwinąć. Poniżej zostaną przedstawione kompetencje, które zostały wskazane przez pracodawców jako istotne i poszukiwane przez nich w swoich potencjalnych pracownikach. Zachęcamy do dokładnego przeanalizowania ich i zastanowienia się, czy i w jakim stopniu je posiadasz oraz co możesz zrobić, by usprawnić te, które sprawiają Ci trudności.

Czego szukają pracodawcy?

Z opracowania wydanego przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego wynika, iż najbardziej pożądaną umiejętnością na współczesnym rynku pracy jest znajomość języków obcych. Średnio 85% pracodawców wskazuje, iż w oferowanych przez nich miejscach pracy potrzebna jest płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, a także niezwykle istotna okazuje się znajomość drugiego języka. W badaniu dotyczącym analizy kompetencji kluczowych na rynku pracy, przeprowadzonym przez Agrotec, znajdujemy ocenę różnych umiejętności absolwentów dokonaną przez pracodawców. Wynika z niej, że pracodawcy najsłabiej ocenili znajomość języków obcych. Wszyscy deklarujemy, że je znamy, jednak czy faktycznie na takim poziomie, jak nam się wydaje? Jeśli więc czujesz, że nie jest to Twoja mocna strona, to warto zadbać o ten obszar. W Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej możesz zapisać się do projektu Certyfikat+, gdzie otrzymasz bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej. Kurs kończy się bezpłatnym egzaminem certyfikacyjnym TOEIC, który sprawdza umiejętności językowe na każdym poziomie. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18. Roku życia, konieczne jest studiowanie lub mieszkanie w województwie śląskim i nie można prowadzić działalności gospodarczej. Certyfikat potwierdzający umiejętności językowe jest twardym argumentem podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Drugim, często powtarzającym się, wskazaniem jest umiejętność motywowania siebie. Okazuje się, iż dla 63% pracodawców ta kompetencja jest niezwykle istotna. Na naszą motywację wpływa wiele czynników. Są to m.in. samopoczucie, sytuacja życiowa, stan zdrowia, ale przede wszystkim stawiane sobie oczekiwania i wymagania, poczucie docenienia w pracy, subiektywne wrażenie istotności wykonywanej pracy, poczucie, że nasza praca jest dla nas interesująca, czy w końcu współpracownicy, którzy nas otaczają. Czasami czujemy się źle, jesteśmy zmęczeni i nic nam się nie chce, coś dzieje się w naszym życiu osobistym lub aktualnie zostały przydzielone nam zadania, które są nudne i nie mamy ochoty ich wykonywać. Niezależnie od przyczyn, istotne jest aby mieć wystarczający zapas zasobów, który pozwoli nam na efektywne wypełnianie obowiązków. W tej sytuacji warto też zastanowić się, co jest dla mnie motywujące. Pasja? Bycie docenionym przez szefa? Poczucie dobrze wykonanego obowiązku? Pieniądze? Atmosfera w pracy? Uczucie bycia potrzebnym? Czego w takim razie zabrakło? Albo co takiego wydarzyło się, że mój dotychczasowy motywator przestał działać? Czynników wpływających na motywację jest wiele i każdy z nich jest ważny zatem jego brak może istotnie wpłynąć na poziom naszego zaangażowania.

Na trzecim miejscu znalazła się wiedza i umiejętności specjalistyczne – 60% pracodawców wskazało ją jako poszukiwaną umiejętność. Szukając pracy po studiach nie zawsze możemy pochwalić się doświadczeniem – w tej sytuacji istotne jest, by posiadać inne argumenty przemawiające za zatrudnieniem nas w pożądanej firmie. Rzetelna i ugruntowana wiedza specjalistyczna oraz dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami wskazują, że mamy w sobie ciekawość poznawczą, chęć do nauki i chcemy się rozwijać. Zdobywanie różnorodnych certyfikatów i uprawnień jest możliwe już podczas studiów. W Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej prowadzone są liczne kursy i szkolenia, np. dla fizjoterapeutów. Można zdobywać niezbędną teoretyczną wiedzę, a przy okazji rozwijać praktyczne umiejętności podczas kursów kinesiotapingu czy Funkcjonalnej Terapii Manualnej.

Na dalszych miejscach znalazła się znajomość branży (59%) oraz odpowiedzialność (54%). We wspomnianym już wcześniej badaniu dotyczącym kluczowych kompetencji, pracodawcy jako istotne wskazywali:

 • umiejętność porozumiewania się w językach obcych, ale również poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
 • umiejętności interpersonalnych (wskazywane jako najbardziej istotne, przede wszystkim – praca w grupie),
 • umiejętności wykorzystywania nowych technologii,
 • zdolności wyciągania wniosków, przewidywania, logicznego myślenia i łączenia faktów,
 • umiejętności samoorganizacyjne, automotywacja.

Oprócz tego wskazywane są: systematyczność, elastyczność, radzenie sobie ze stresem i umiejętność rozwiązywania problemów. Jak widać, są to kompetencje miękkie, co potwierdza ich znaczenie na współczesnym rynku pracy. Co ciekawe, studenci uważają, że posiadanie tego rodzaju umiejętności nie jest istotne, co może prowadzić do zaniedbywania ich rozwoju, a ostatecznie do niedopasowania do potrzeb pracodawców.

Kompetencje przyszłości

Wraz ze zmieniającym się rynkiem pracy i warunkami na nim, zmieniają się wymagania pracodawców. Obecnie przewiduje się, że 65% dzieci urodzonych po 2007 roku będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Razem z powstaniem nowych zawodów, nieuchronnie muszą pojawić się określone wymagania, by można podjąć zatrudnienie w konkretnej profesji. W związku z tym eksperci stworzyli listę „kompetencji przyszłości”, które będą najbardziej pożądane w 2020 roku. Prezentują się one następująco:

 • Kompleksowe rozwiązywanie problemów
 • Krytyczne myślenie
 • Kreatywność
 • Zarządzanie ludźmi
 • Współpraca z innymi
 • Inteligencja emocjonalna
 • Wnioskowanie i podejmowanie decyzji
 • Zorientowanie na usługi
 • Negocjacje
 • Elastyczność poznawcza

 

Warto już teraz zacząć pracę nad rozwojem tych umiejętności, by być przygotowanym na nadchodzące zmiany. Rozwiązywanie problemów możemy ćwiczyć poprzez odgadywanie i wyjaśnianie zagadek logicznych lub pracę na studiach przypadków. Kreatywność możemy pobudzić poprzez szukanie niestandardowych zastosowań przedmiotom codziennego użytku, rozwój swojego hobby (lub poszukiwanie go) czy nawet obcowanie ze sztuką. Krytyczne myślenie wspomoże szukanie źródeł informacji przeczytanych w Internecie i sprawdzanie danych. Jak widać jest wiele prostych czynności, które mogą korzystnie wpłynąć na rozwój określonych kompetencji.

 Jak to pokazać?

Można mieć świetnie rozwinięte kompetencje, jeśli jednak nie „pochwalimy się” nimi przed rekruterem, istnieje spore ryzyko, że nie zostaniemy zatrudnieni. Jak więc je zaprezentować tak, by było to wiarygodne?

Na pewno dobrym pomysłem jest odniesienie się do konkretnych sytuacji, w których udało wykorzystać się dane umiejętności. Osoba będąca zaraz po studiach może nie mieć doświadczenia zawodowego, ale może mieć świetnie rozwinięte kompetencje. Np. członek koła naukowego, który pełnił rolę przewodniczącego może potrafić zarządzać grupą ludzi, współpracować z innymi i negocjować. Osoby, które angażowały się w różnorakie projekty badawcze mogą mieć rozwinięte krytyczne myślenie czy umiejętność wnioskowania i podejmowania decyzji.

Na rynku pracy warto być krok przed konkurencją, zatem tylko od nas samych zależy, jak szybko rozpoczniemy pracę nad własnym rozwojem. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za znalezienie wymarzonej pracy!

Katarzyna Ziółek-Jura

27
Lipec2018