Perspektywy zatrudnienia w Polsce

Perspektywy zatrudnienia w Polsce

Plany dotyczące zatrudnienia wyglądają optymistycznie - aż 17% badanych pracodawców planuje zwiększenie zatrudnienia, 77% deklaruje brak większych zmian kadrowych, natomiast tylko 5% przewiduje redukcję etatów. Ogólna prognoza wskazuje, iż poziom zatrudnienia zwiększy się o 14%, co jest najwyższym wynikiem od 2009 roku.

Zapotrzebowanie na nową kadrę deklarują zarówno mikro i małe przedsiębiorstwa, jak i te średnie i duże. Największe wzrosty zatrudnienia przewidywane są w dużych firmach, gdzie prognozuje się wzrost na poziomie 29%. Średnie i małe przedsiębiorstwa prognozują wzrosty na poziomie odpowiednio 14% i 12%, natomiast mikroprzedsiębiorstwa deklarują 6% wzrostu.

Obserwuje się pewne zróżnicowanie pod kątem regionalnym - nasilniejsze wzrosty prognozowane są dla regionu Północno-Zachodniego (21%), natomiast najsłabsze dla regionu Centralnego (11%) i Północnego (9%). Obszar województwa śląskiego, który mieści się w regionie Południowym wypada optymistycznie - prognozowane wzrosty wynoszą 14%.

Pod kątem zróżnicowania zatrudnienia w poszczególnych sektorach, zauważalne jest bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników w sektorach "Produkcja przemysłowa" (25%) oraz "Budownictwo" (21%). Pozytywne perspektywy zatrudnienia odnotowano również w następujących sektorach:

  • Handel detaliczny i hurtowy 16%
  • Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi 15%
  • Instytucje sektora publicznego 13%
  • Transport/Logistyka/Komunikacja 11%

Najmniejsze wzrosty (na poziomie 5%) prognozuje się dla sektorów Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołóstwo.

Dane pochodzą z raportu "Barometr ManpowerGroup Perspektywy Zatrudnienia Polska, Q4", który możesz przeczytać tutaj.

28
Listopad2018