Czy istnieje rekrutacja idealna?

Czy istnieje rekrutacja idealna?

Serwis InterviewMe postanowił sprawdzić, jak powinien wyglądać idealny proces rekrutacyjny, czego w nim aktualnie brakuje i co zdecydowanie należy zmienić. Aby się tego dowiedzieć przeprowadzono badanie, w którym prawie 3500 uczestników rynku pracy (zarówno poszukujących zatrudnienia, jak i obecnie pracujących) miało okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami.

Respondenci zostali zapytani, czego ich zdaniem, brakuje w ogłoszeniach o pracę. Okazuje się, że kandydaci najczęściej wskazują na brak podanych widełek wynagrodzenia. Dużym problemem okazuje się również brak informacji o dalszych etapach rekrutacji - kandydaci chcą mieć jasność, jak długi jest proces rekrutacyjny i w jaki sposób przebiega. Równie istotną kwestią dla badanych jest opis możliwości rozwoju w firmie - na brak takiej informacji w ogłoszeniach wskazuje 37% respondentów.

Oferty pracy mają zachęcać do składania aplikacji, jednak mogą też zniechęcać kandydatów. Informacją, która szczególnie negatywnie nastraja kandydatów jest wymóg pracy w weekendy i święta. Okazuje się jednak, że równie ważną rolę gra skomplikowany proces rekrutacyjny - na jego "odstraszający" charakter wskazuje 43% badanych. 39% respondentów natomiast akcentuje brak podanych widełek wynagrodzenia w ogłoszeniu - to już drugie pytanie, gdzie kandydaci zwracają uwagę na ten element.

Etap odpowiadania na oferty pracy to jedno, niezwykle istotną kwestią jest spotkanie na rozmowie kwalifikacyjnej. Zespół IntervewMe zapytał kandydatów, jakich informacji oczekują od pracodawcy podczas spotkania rekrutacyjnego. Prawie 50% badanych wskazało na brak podania przez rekrutera rzetelnego opisu obowiązków na określonym miejscu pracy - jest to szczególnie ważne dla osób w wieku 26-30 lat. Ok. 45% respondentów zaznaczyło, iż oczekują, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej dostaną jasną informację na temat wysokości wynagrodzenia i systemu premiowego obowiązującego w firmie.

Rozmowa kwalifikacyjna często jest dla kandydata źródłem stresu, szczególnie jeśli zostaną zadane pytania, na które trudno mu odpowiedzieć. Według respondentów, jednym z takich pytań jest popularne "Jakie są Twoje cele zawodowe?" czy w innej formie "Gdzie widzisz siebie za 5 lat?". Z odpowiedzią na to pytanie ma kłopot 47% badanych. Równie trudne okazuje się pytanie o oczekiwania finansowe, a także o nasze mocne i słabe strony.

Wysłaliśmy już CV, wzięliśmy udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Uff! Nagle w jeden dzień dostajemy telefon od dwóch różnych pracodawców, iż są zainteresowani współpracą właśnie z nami. Co w takim razie przeważy przy wyborze konkretnej oferty? Zdecydowana większość badanych (76%) jednoznacznie wskazuje na aspekt finansowy - wygrywa ten pracodawca, który oferuje wyższą wypłatę. Innymi istotnymi kwestiami, na które wskazuje prawie 50% respondentów są możliwości rozwoju w firmie, a także jej lokalizacja.

Wielu pracodawców oferuje benefity pozapłacowe. Zespół InterviewMe zapytał badanych, które z tych benefitów są dla nich najważniejsze. 69% knadydatów wskazało na uczestnictwo w bezpłatnych kursach i szkoleniach, które finansuje pracodawca. To optymistyczne, ponieważ pokazuje, że jesteśmy świadomi, jak istotne jest stałe podnoszenie kompetencji. Na dalszych miejscach respondenci wskazali prywatną opiekę medyczną oraz dodatkowe ubezpieczenie.

Tematem, który regularnie powraca w wielu pytaniach jest jasna informacja o wynagrodzeniu - kandydaci chcieliby, aby była zawarta w ogłoszeniu. Pozwoli to na podjęcie decyzji już na etapie składania aplikacji, czy taka wysokość wynagrodzenia mnie satysfakcjonuje. Istotną informacją dla osób, które poszukują pracy jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedzi na pytania, które zostały wskazane jako sprawiające trudność - jeśli przemyślimy te kwestie, to prawdopodobnie nie zostaniemy zaskoczeni podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Całość raportu, wraz z opracowaniem wyników i komentarzem ekspertów, możesz pobrać tutaj.

Życzymy samych idealnych rekrutacji!

8
Lipec2019