Aktywni, kompetentni, zatrudnieni

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni

Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków PFRON – „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni – program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. II edycja”.


Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. W ramach projektu przewidziano zastosowanie zintegrowanych działań, które przyczynią się do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz znalezienia zatrudnienia.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

  • spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,
  • poradnictwo specjalistyczne dla uczestników projektu (porady prawnika, psychologa),
  • udział w warsztatach z zakresu kompetencji miękkich (komunikacja, motywacja, przedsiębiorczość),
  • udział w szkoleniach zawodowych z zakresu różnych specjalizacji,
  • udział w płatnych, trzymiesięcznych stażach na otwartym rynku pracy.

Termin realizacji projektu:
01.04.2017 r. – 31.03.2018 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
  •  są osobami niepełnosprawnymi z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności ważnym, co najmniej do 31.03.2018 r.,
  • są pełnoletnie (kobiety do 59 roku życia, mężczyźni do 64 roku życia),
  • zamieszkują teren jednego z województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego,
  • są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu,
chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Zapraszamy do kontaktu:
Fundacja Sustinae
Dominik Mucha: tel. 734 171 551, e-mail: dominik.mucha@fundacjasustinae.org
Urszula Jajko: tel. 734 171 561, e-mail: urszula.jajko@fundacjasustinae.org

1
Wrzesień2017