Losy absolwentów

Ankieta składała się z 10 pytań dotyczących sytuacji zawodowej absolwentów oraz ich atutów, kompetencji i umiejętności na rynku pracy.

Badanie objęło 2899 absolwentów, którzy ukończyli studia głownie w 2011 i 2013 roku. Badaniem objęto grupę absolwentów po trzech i pięciu latach od ukończenia kształcenia.