TESTY JĘZYKOWE

Znajomość języków obcych to umiejętność pożądana przez pracodawców. W cv należy profesjonalnie określić poziom znajomości języka.

Tabela samooceny Europejskich Poziomów biegłości językowej. Pobierz - https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr

Wypełnij test językowy EF Education First, a otrzymasz informację na temat swoich umiejętności językowych.

Angielski - http://www.ef.pl/test1/#/options lub https://www.efset.org/

Niemiecki - http://www.ef.pl/test1/#/registration

Francuski - http://www.ef.pl/test1/#/registration

Włoski - http://www.ef.pl/test1/#/registration

Hiszpański - http://www.ef.pl/test1/#/registration