Biuro Karier GWSH jest jednostką działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Uczelni. Powstało w 1998 roku - jako jedno z pierwszych tego typu biuro w Polsce. biuro stanowi ogniwo łączące studentów i absolwentów GWSH z pracodawcami z regionu i z całego kraju.

Niewątpliwym sukcesem Biura Karier Górnośląśkiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach jest Medal Europejski przyznany w kategorii doradztwo personlane w 2003 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskij oraz Business Centre Club.

Studentom i Absolwentom oferujemy:

 • dostęp do ofert pracy i praktyk
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • przeprowadzenie testów predyspozycji zawodowych
 • umożliwienie bezpośredniego spotkania z pracodawcami podczas różnych wydarzeń,
 • możliwość zamieszczenia aplikacji w bazie kandydatów
 • dyskrecję

Pracodawcom oferujemy:

 • publikację i rozpowszechnianie ofert pracy i praktyk
 • preselekcję kandydatów do pracy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem
 • mozliwość spotkania ze studentami,
 • promocję firmy na Uczelni (prezentacje, informacje na stronie www, itp.)
 • możliwość organizacji szkoleń i warsztatów dla studentów i absolwentów

Wprowadzenie na rynek pracy

GWSH, jako pierwsa uczelnia wyższa w Polsce, przyjęła za obowiązkowy w programie studiów przedmiot "Wprowadzenie na rynek pracy". Jest on realizowany w formie warsztatów, które mają na celu wyposażenie przyszłych absolwentów Uczelni w umiejętności skutecznego poruszania się na rynku pracy.