Praktyki zagraniczne ERASMUS+

Chciałbyś odbyć ciekawą i prestiżową praktykę za granicą? Masz już jakąś firmę za granicą na oku? Nie masz środków, aby sfinansować swój wyjazd ani firma przyjmująca nie oferuje żadnego wsparcia finansowego lub jest ono nie wystarczające na pokrycie kosztów?

Tak? To koniecznie zobacz więcej! Praktyka Erasmus+ to coś dla ciebie!

ZAGRANICZNE PRAKTYKI ERASMUS+ 2016/17

Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2016/17 - otwarta!
Dodatkowe tury przyjmowania zgłoszeń:
IV tura: do 07/04/2017
V tura: do 05/05/2017
VI tura: do 05/06/2017
jeżeli aplikacje w ramach tury wcześniejszej wyczerpią dostępne środki, kolejne zostaną zamknięte

Wyjazdy studentów mogą być realizowane:

lub

  • jako indywidualne zagraniczne praktyki studentów w wyszukanych i wybranych przez siebie instytucjach (firmach, przedsiębiorstwach, organizacjach, itp.) za granicą, z którymi student samodzielnie uzgadnia wszelkie warunki praktyki i kwestie organizacyjne z tym związane.

 

Instytucja przyjmująca musi znajdować się za granicą, w kraju uczestniczącym w programie Erasmus tj. w kraju członkowskim UE lub w krajach: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM), Liechtenstein, Szwajcaria, Islandia, Norwegia, Turcja

Zagraniczna praktyka Erasmus+ nie może być realizowana w:

a) instytucjach Unii Europejskiej

b) instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej

 BAZY OFERT PRAKTYK:

Po więcej informacji zapraszamy do Działu Współpracy z Zagranicą: www.gwsh.pl/erasmus