Stypendium DAAD

Deutscher Akademischer Austauschdienst (w skrócie DAAD) to obecnie jedna z najważniejszych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką. Powstała w 1925 roku i od tamtej chwili z jej pomocy skorzystało już ponad 1,9 mln studentów i naukowców, zarówno w Niemczech, jak i za granicą.

Studentów i absolwentów GWSH zachęcamy do skorzystania z następujących stypendiów znajdujących się w ofercie organizacji:

 • stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia,
 • dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich,
 • stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków,
 • stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych,
 • stypendia dla absolwentów germanistyki i nauczania języka niemieckiego jako języka obcego w krajach z niemiecką mniejszością narodową.

 1.       Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia.

Cel: uczestnictwo w letnich kursach językowych (także literatury i kultury niemieckiej oraz w kursach języka technicznego, prawniczego lub ekonomicznego) oferowanych przez niemieckie uniwersytety. Lista wszystkich letnich kursów językowych organizowanych przez niemieckie uczelnie dostępna jest na tej stronie. Na podstawie tej listy ubiegający się o stypendia powinni dokonać wyboru miejsca kursu (kursy objęte stypendium DAAD oznaczone są niebieskim punktem). Życzenia kandydatów będą w miarę możliwości brane pod uwagę, jednak ostateczną decyzję co do miejsca kursu podejmuje DAAD.

Kandydaci: studenci wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Czas trwania stypendium: od 3 do 4 tygodni w miesiącach wakacyjnych. Stypendium nie może zostać przedłużone.

Wysokość stypendium: 950 euro + ryczałt na podróż.

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem: 1 grudnia 2017.

Kontakt: Anna Sowińska-Szejba (anna.sowinska@daad.pl).

2.       Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich.

Cel: umożliwienie grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich) nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń podczas odwiedzin co najmniej dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz zdobycie informacji o Niemczech w kontekście ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. Odwiedzane firmy i instytucje muszą mieć powiązanie z kierunkiem studiów uczestników podróży.

Kandydaci: maksymalnie 15 studentów oraz jeden nauczyciel akademicki.

Czas trwania podróży: od 7 do 12 dni.

Wysokość dotacji:

 • 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika (poza maksymalnie 15 studentami dotację otrzyma tylko jeden nauczyciel akademicki).
 • przyznana dotacja będzie wypłacona w polskiej walucie.
 • DAAD zawiera dla całej grupy ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (w przypadku uzyskania dotacji uczestnicy otrzymają odpowiednie broszury informacyjne).

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:

 • 1 listopada na podróże od 1 marca,
 • 1 lutego na podróże od 1 czerwca,
 • 1 maja na podróże od 1 września.

Kontakt: Anna Sowińska-Szejba (anna.sowinska@daad.pl).

3.       Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków.

Cel: umożliwienie absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów magisterskich uzupełniających lub studiów podyplomowych („Master-Studium”) i uzyskanie tytułu magistra („Master”) lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w Niemczech. W ramach tego programu można także wyjechać do Niemiec na rok, a następnie wrócić do Polski na obronę pracy dyplomowej składanej na polskiej uczelni.

Kandydaci: absolwenci studiów I lub II stopnia oraz 5-letnich studiów magisterskich, którzy ukończą studia do momentu rozpoczęcia stypendium.

Czas trwania stypendium: w zależności od wybranego rodzaju studiów stypendium obejmuje od 10 do 24 miesięcy (minimum 1 rok akademicki). Rozpoczęcie stypendium 1 października 2018. Stypendia przyznawane są na cały okres wybranych studiów (maksymalnie do 24 miesięcy). W przypadku dwuletnich programów kandydat musi przedłożyć DAAD w Bonn oceny uzyskane po pierwszym roku, które uprawniają kandydata do kontynuacji studiów.

Wysokość stypendium: 850 euro miesięcznie / dodatkowe świadczenia.

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem: 15 listopada 2017.

Kontakt: Łukasz Wołosz (lukasz.wolosz@daad.pl).

4.       Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych.

W ramach stypendiów na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych oferowane są różne programy stypendialne. Każda z grup (4) posiada osobną ofertę stypendialną, dostępną na stronie www.daad.pl. Oferowane są stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków:

 • muzycznych,
 • sztuk pięknych, wzornictwa, komunikacji wizualnej i filmu,
 • sztuk scenicznych,
 • architektury.

Cel: umożliwienie pobytu studyjnego na jednej z niemieckich uczelni pogłębiając dotychczasowe osiągnięcia artystyczne. Istnieje również możliwość ubiegania się o stypendium na roczne lub dwuletnie magisterskie studia uzupełniające. Proszę zwrócić uwagę, iż na uczelniach mogą obowiązywać egzaminy wstępne.

Kandydaci: absolwenci studiów I lub II stopnia architektury i kierunków artystycznych (muzyka, sztuki sceniczne, sztuki piękne, wzornictwo/komunikacja wizualna oraz film).

Czas trwania stypendium: jeden rok akademicki z możliwością przedłużenia do dwóch lat w przypadku dwuletnich magisterskich studiów uzupełniających. Początek stypendium od 1 października 2018.

Wysokość stypendium: 850 euro miesięcznie / dodatkowe świadczenia.

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:

 • 30 września 2017 (architektura),
 • 31 października 2017 (muzyka oraz sztuki sceniczne),
 • 30 listopada 2017 (sztuki piękne, wzornictwo, komunikacja wizualna i film).

Kontakt: Łukasz Wołosz (lukasz.wolosz@daad.pl)

5.       Stypendia dla absolwentów germanistyki i nauczania języka niemieckiego jako języka obcego w krajach z niemiecką mniejszością narodową.

Cel: umożliwienie absolwentom germanistyki oraz nauczania języka niemieckiego jako języka obcego realizację semestralnego pobytu studyjnego na jednej z niemieckich uczelni pogłębiającego dotychczasowe umiejętności językowe.

Kandydaci: absolwenci studiów I lub II stopnia filologii germańskiej lub nauczania języka niemieckiego jako języka obcego.

Czas trwania stypendium: 4 miesiące. Początek stypendium od 1 kwietnia 2018.

Wysokość stypendium:

 • 750 euro miesięcznie (absolwenci studiów licencjackich) / dodatkowe świadczenia,
 • 1000 euro miesięcznie (absolwenci studiów magisterskich) / dodatkowe świadczenia.

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem: 31 października 2017.