Losy absolwentów

Ankieta składała się z 11 pytań dotyczących sytuacji zawodowej absolwentów oraz ich atutów, kompetencji i umiejętności na rynku pracy.

Badanie objęło absolwentów, którzy ukończyli studia w 2012 i 2014 roku. Badaniem objęto grupę absolwentów po trzech i pięciu latach od ukończenia kształcenia.