Losy absolwentów

Losy zawodowe absolwentów - monitoring 2018

Ankieta składała się z 11 pytań dotyczących sytuacji zawodowej absolwentów oraz ich atutów, kompetencji i umiejętności na rynku pracy.

Badanie objęło absolwentów, którzy ukończyli studia w 2013 i 2015 roku. Badaniem objęto grupę absolwentów po trzech i pięciu latach od ukończenia kształcenia.