Szkolenia dla studentów psychologii i pedagogiki

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu  pt. „Uzależnienia behawioralne – problem XXI wieku”

Przychodząc na szkolenie:

  • poznasz psychologiczne mechanizmy uzależnienia
  • poznasz rodzaje uzależnień behawioralnych (hazard, uzależnienie od Internetu, seksoholizm, pracoholizm, samouszkodzenia umiarkowane, zakupoholizm)
  • nauczysz się rozpoznawać osiowe objawy uzależnienia od czynności,
  • nauczysz się tworzyć diagnozę uzależnienia,
  • dowiesz się jak rozmawiać z osobą uzależnioną z narzędziami dialogu motywującego i w zgodzie z Transteoretycznym Modelem Zmiany,
  • dowiesz się o roli rodziny  w leczeniu osoby uzależnionej,
  • otrzymasz materiały szkoleniowe wraz z wykazem placówek udzielających pomocy osobom uzależnionym czynnościowo i współuzależnionym na terenie woj. Śląskiego.

Po szkoleniu otrzymasz certyfikat uczestnictwa.

 

1. Szkolenie otwarte dla studentów psychologii i pedagogiki

Termin: 2-3 marzec 2019 roku

Godz.    9.00-17.00

Obowiązują zapisy (w szkoleniu może wziąć udział 12 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń), zgłoś się

Prowadzący: Jarosław Bugaj

Certyfikowany psychoterapeuta uzależnień w PARPA, absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ze zrealizowaną ścieżką specjalizacyjną psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Psychoterapeuta pracujący w podejściu psychodynamicznym. Ukończył czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Umiejętności Psychologicznych oraz Studium Psychoterapii Uzależnień przy Małopolskim Ośrodku Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu, gier hazardowych, Internetu, pracy oraz zakupów. Pracę terapeutyczną realizuje w kontakcie indywidualnym i grupowym. Jego doświadczenia i zainteresowania zawodowe wiążą się z prowadzeniem psychoterapii osób z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nerwicowymi oraz zaburzeniami nastroju, jak również z pracą o charakterze edukacyjnym ze studentami z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych.

2. Szkolenia zamknięte dla pierwszego roku studentów psychologii (studenci stacjonarni)

Termin:                7-8.03.2019 – 1 grupa                   21-22.03.2019 – 2 grupa

Godz.:                  9.00-17.00

Prowadząca: Magdalena KIK

Psycholog o specjalności klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z obszaru psychoterapii, w tym m.in. Całościowy Kurs Psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Obecnie w trakcie specjalistycznego szkolenia- Psychoterapia Zaburzeń Seksualnych- w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku w Krakowie. W pracy terapeutycznej integruje różne podejścia, choć najbliższy jest jej nurt systemowy i psychodynamiczny. Prowadzi wieloletnią praktykę psychoterapeutyczną- pracuje w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, w Centrum Dobrej Terapii, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w prywatnym gabinecie. Oprócz pracy terapeutycznej realizuje szkolenia z zakresu problematyki uzależnień, specjalistyczne szkolenia dla socjoterapeutów, arteterapeutów a także treningi interpersonalne oraz warsztaty self-experience.

 

 Organizator - Fundajca TENEO

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.